Erfgoed Arsenaal Drenthe zet zich in ten gunste van het behouden, (her)gebruiken en (laten) beleven van erfgoed. De Stichting fungeert als kapstok voor verschillende initiatieven. We sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de provincie Drenthe; daar waar het gaat over monumentenzorg in het algemeen én het enthousiasmeren van jongeren voor ambacht en technische beroepen in het bijzonder.

We “opereren” vanuit de Rijksmonumentale gebouwen van het voormalige militaire munitiecomplex in Nieuw Balinge. Ons doel bereiken we onder andere door de exploitatie van een provinciaal depot voor historische en oude bouwmaterialen in de bunkers van het complex. Het ontsluiten van onderwijs en voorlichting gerelateerd aan de erfgoedsector, bouwhistorie, ambachten, restauratie en relevante thema’s als verduurzaming of materialen (van grondstof tot bouwstof) behoort ook tot onze doelstellingen.

Bestuur:
Sandra Hoekman: voorzitter
Belinda Kuiper: secretaris en penningmeester
Rein van der Vegt: algemeen bestuurslid

Vermogen:
Via sponsoring, subsidies en donaties. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens:
Bezoekadres op afspraak:
Hoogeveenseweg 24, 7938TA Nieuw Balinge
Bereikbaar via: info@erfgoedarsenaal.nl en/of
06 50505232.

KvK: 74531115

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-Ambacht-Unlimited.jpg
Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe is eigenaar van het label Ambacht Unlimited.