Een bijzonder mooie match

Bij de start (2019) van de ontwikkeling van het provinciale depot op het voormalige munitiecomplex in Nieuw Balinge zijn we vrijwel gelijk in contact gebracht met een stichting die zich inzet voor veteranen met PTSS en hun thuisfront. Vanuit die contacten is het plan ontstaan om veteranen met PTSS een plek te bieden op het depot. Het bleek een hele mooie match. De veilige, “bekende” omgeving biedt de veteranen de mogelijkheid om in alle rust, ieder op z’n eigen manier, zinvol bezig te zijn.

We bieden een locatie waar van alles mogelijk is, maar waar niks moet, op een plek waar de veteraan zich veilig voelt in een vertrouwde omgeving. Waar contact met lotgenoten mogelijk is, maar waar voldoende ruimte is om ook individueel betekenisvol bezig te zijn. Er is (niet zorggerelateerde) begeleiding vanuit onze stichting en er wordt gezorgd voor faciliteiten op het gebied van eten en drinken en bijvoorbeeld werkkleding. Zorginstanties, zoals de maatschappelijk werkers vanuit Defensie en medewerkers van het GGZ én het Nederlands Veteraneninstituut zijn op de achtergond betrokken in trajecten of afspraken met individuele veteranen. Zo zijn zij vaak degenen die een veteraan op onze mogelijkheden wijzen. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen zorgorganisaties gebruik maken van een gespreksruimte op ons depot.

Wij onderscheiden ons van andere initiatieven door de veteranen in een veilige vertrouwde omgeving een keuze te bieden; wat ga ik wanneer doen en met wie, binnen de kaders van de werkzaamheden op het depot. 

Veteranen zijn blij met de vertrouwde omgeving, het ervaren van een ritme, afleiding, de aanwezigheid van lotgenoten en van betekenis zijn. Als belangrijkste toegevoegde waarde wordt het leveren van maatwerk door onze stichting gezien: we kijken gezamenlijk naar wat iemand wil en kan en zoeken naar een passende zinvolle oplossing per persoon per dag dat ze op het depot aanwezig zijn. Naast de positieve invloed die de veteraan (met PTSS) zelf ervaart, is er ook een effect op de thuissituatie merkbaar; deze wordt ontlast, er is meer rust en het gezin krijgt de kans om te ademen.

Voor meer informatie neem je contact op met Sandra Hoekman. 
Dit kan via 06-50505232 of stuur een mail naar info@erfgoedarsenaal.nl.